O Euleru

Podporované OS

Průvodce

Download

Odkazy

                    

Software Euler

Verze 2.4

Euler je výkonná numerická laboratoř, která pracuje podobně jako MatLab, ale není jeho klonem. Program pracuje s reálnými a komplexními čísly, intervaly, vektory a maticemi. Je schopen vykreslit 2D i 3D grafy, jeho součástí je i vlastní programovací jazyk.

Program spolupracuje s algebraickým počítačovým systémem Yacas. To umožňuje kombinovat symbolické a rychlé numerické programování. Více informací o systému Yacas je k dispozici na jeho domovské stránce nebo v dokumentaci programu Euler.

Euler existuje v několika verzích pro různé operační systémy. Dvěma aktuálními verzemi jsou verze pro Windows, vytvořená Rene Grothmannem, a verze pro Linux/Unix, jejíž rozhraní vytvořil Eric Boucharé v GTK. Všechny verze Euleru jsou freeware a open source podle GPL (Gnu General Public License). Zdrojový kód verze pro Windows i pro Linux je volně k dispozici.

Uživatelské rozhraní, vestavěná nápověda a programovací jazyk Euleru jsou v současné době k dispozici pouze v angličtině. Součástí instalace verze pro Windows je německá a anglická dokumentace. V němčině je kromě toho k dispozici manuál k Euleru od H. D. Gellissena.

Toto jsou hlavní charakteristiky a funkce programu Euler:

 • Práce s reálnými a komplexními čísly, intervaly a maticemi
 • Vlastní programovací jazyk s lokálními proměnnými, defaultními hodnotami parametrů, proměnlivým počtem parametrů, parametry funkcí
 • Vykreslování dvojrozměrných a trojrozměrných grafů, bodových, obrysových a plošných grafů, animace a stereografické grafy
 • Numerická integrace (Romberg, Simpson, Gauss) a derivace, diferenciální rovnice
 • Minimalizace funkcí (Brent, Nelder-Mean), hledání kořenů polynomů
 • Statistické funkce a testy
 • Intervalové metody se zaručenou inkluzí
 • Simplexní algoritmus
 • Interpolace a aproximace
 • Volání funkcí v externích DLL souborech
 • Přehrávání zvuku
 • Rychlá Fourierova transformace (FFT)
 • Možnost výpočtu přesných skalárních hodnot díky velkému zásobníku
 • Příkazové okno s možností úprav a komentářů, uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, interní a externí editor,
 • Grafický výstup v různých formátech (WMF přes schránku), postscriptový grafický výstup (díky Ericovi Boucharé)
 • Symbolické výpočty s využitím systému Yacas.
Novinky
----------------------------
13. 10. 2007
Průvodce byl převeden na tabulky. V brzké době by měl být upraven vzhled stránek a později rozšířen také obsah průvodce. Ocením proto jakékoliv konstruktivní připomínky, týkající se vzhledu nebo obsahu těchto stránek.
----------------------------
30. 6. 2007
První novinkou je - překvapivě - to, že byly přidány novinky. Zároveň jsem změnila koncepci stránek z rámců na tabulky, zatím kromě průvodce.
----------------------------
Starší

Zuzana Kreizlová | 2007